1. KASUTATUD MÕISTED

1.1. Programm – püsikliendi (lojaalsus-)programm eraisikutele, mis annab võimaluse liitunud klientidele osta tavahindadest soodsamalt kaupu ja teenuseid, saada infot tulevastest soodustusest ja individuaalseid sooduspakkumisi.

1.2. Koduomanik – Programmiga liitunud klient

1.3. Korraldaja – AS Kesko Senukai Estonia, registrikood 10026621, aadress Jalgpalli tänav 1,Tallinn.

1.4. Taotlus – Programmiga liitumise ankeet, millel klient esitab oma isiku- ja kontaktandmed, kinnitab oma isikuandmete töötlemisega nõustumist ja Programmi tingimustega tutvumist.

1.5. Klient - füüsiline isik, kes liitub Programmiga, esitades vastava taotluse ja mille Korraldaja kinnitab.

1.6. Kliendikaart – Programmi püsikliendi kaart, mis vastavalt Kliendi soovile väljastatakse kas iseseisva plastikkaardina või seotakse Kliendi ID-kaardiga.

1.7. Partner – AS Kesko Senukai Estonia koostööpartner.

1.8. Tingimused – käesolevad tingimused.

2. ÜLDINE

2.1. Tingimused sätestavad Programmiga liitumise , Programmis osalemise ja Programmi raames kogutud isikuandmete töötlemise tingimused.

2.2. Programmiga võib liituda vähemalt vähemalt18-aastane (täisealine) isik.

2.3. Programm on mõeldud eraisikutele, kes teevad suuremahulisi ehitustöid.

2.4. Programmiga liitumiseks tuleb Kliendil täita taotlus, kus esitab lisaks isiku- ja kontaktandmetele infot, mille baasil otsustatakse Kliendi sobivus Koduomaniku Programmiga liitmiseks vastavalt Tingimuste punktile 4 (valida tegevus; valida tööde teostamise objekti liik; valida endale sobivaim K-rauta kauplus ostude sooritamiseks). Küsitud andmeid kasutab Korraldaja lisaks Programmiga liitmise otsustamisel:
- sobivaima erakliendihalduri valimiseks Kliendile,
- klienti enam huvitavate kaupade väljaselgitamiseks,
- kauba ja teenuste osas suunatud pakkumiste tegemiseks.

2.5. Programmiga liitudes saab Klient valida, kas soovib Kliendikaardina kasutada Eesti Vabariigi ID-kaarti või soovib plastik-kaardi väljastamist.

2.5.1. Isikud, kellel ei ole Eesti ID-kaarti, saavad kasutada liikmelisuse tuvastamiseks vaid plastik-kaarti (ei saa kasutada teiste riikide ID-kaarte).

2.5.2. Plastik-kaart väljastatakse Kliendi valitud K-rauta kaupluse infokassas.

2.5.3. Koduomaniku Plastikkaardi väljastamine on tasuta.

2.5.4. Kulunud, kahjustatud või kadunud plastikkaardi saab Klient tasuta asendada K-rauta kaupluses.

2.6. Korraldajal on õigus kaasata Programmi Partnereid, kelle juures saab Klient täiendavaid allahindlusi ja sooduspakkumisi. Partnerite nimekiri avalikustatakse kodulehel www.k-rauta.ee

3. KODUOMANIKUNA PROGRAMMIGA LIITUMISE EELDUSED JA LIIKMELISUSE PIKENDAMINE

3.1. Programmiga liitumiseks eeldab Korraldaja, et:

3.1.1. Kliendil on oma maja, korter, suvekodu või muu hoonega kinnisvara;

3.1.2. Kliendil on teoksil või plaanis suurema mahulised ehitus-, renoveerimis-, sisustus- või haljastustööd;

3.2. Kõigi Koduomaniku taotluse esitajatega võtab isiklikult ühendust Korraldaja esindaja (erakliendihaldur) hiljemalt 2 tööpäeva jooksul, täpsustades Kliendi ootused ja võimalused.

3.3. Kui Korraldaja otsustab Kliendile anda Koduomaniku staatuse, siis esialgselt kehtib see 6 kuud.

3.4. Juhul kui Klient ostab Koduomaniku Programmiga liitumise järgse 6 kuu jooksul K-rauta kauplustest vähemalt 500 € eest, pikeneb Koduomaniku staatus järgnevaks 12 kuuks.

3.5. Kui järgneva 12 kuu jooksul ostab Klient kaupu ja teenuseid K-rauta kauplustest vähemalt 1000 euro eest, pikeneb Koduomaniku staatus järgnevaks 12 kuuks.

3.6. Punktides 3.4 ja 5.5. toodud ostusummade sisse ei arvestata e-poest K-rauta.ee teostatud oste.

4. KODUOMANIKU SOODUSTUSED

4.1. Soodustus -30% kõikidelt tavahinnaga toodetelt, v.a elektroonilised seadmed ja kodutehnika. Soodustus ei laiene punktis 5 nimetatud toodetele ja teenustele;

4.2. Soodustus -20% elelektrooniliste seadmete ja kodutehnika toodete täishinnast (sh kõik küttesüsteemid ja kliimaseadmed, väikesed köögimasinad, elektrilised ilutarvikud, kohvimasinad, integreeritav köögitehnika, suured ja väikesed kodumasinad, telefonid ja telefonide tarvikud, nutikellad ja nutikellade tarvikud, kõik Apple tehnika, raadiosaatjad, televiisorid ja televiisorite tarvikud, audiotehnika, droonid, elektrilised tõukerattad, tasakaaluliikurid, videotehnika, arvutid ja arvutitarvikud, printerid, skannerid, koopiamasinad). Soodustus ei laiene punktis 5 nimetatud toodetele ja teenustele;

4.3. Soodustus haagise rendi teenusest -30% tavahinnast;

4.4. Soodustus tööriista rendi teenusest -30% tavahinnast K-rauta Haabersti ja Tondi kauplustes;

4.5. Soodustus kardinate õmblemise teenusest -30% tavahinnast K-rauta Haabersti kaupluses;

4.6. Vannitoa sisekujunduslahendus + 3D pilt tasuta;

4.7. Täiendavad eripakkumised (sh Smart Net programmi pakkumised);

4.8. Personaalsed pakkumised;

4.9. Ostutagastus 365 päeva.

Programmiga liitunud Kliendile pakub korraldaja mitmeid püsikliendisoodustusi.

Soodustuste saamiseks peab Klient esitama kassas enne tasumist kliendikaardi.

5. SOODUSTUSTE PIIRANG

Punktis 4.1. ja 4.2. toodud soodustused ei laiene:

5.1. Allahinnatud toodetele;

5.2. Teenustele (paigaldusteenus, jne) v.a teenustele, mis on loetletud punktis 4;

5.3. Tellitavatele toodetele;

5.4. Kinkekaartidele;

5.5. Tubakatoodetele;

5.6. Kampaaniate raames allahinnatud toodetele (s.h kogu kaubale kehtivad allahindluskampaaniad);

5.7. Roheliste hinnasiltidega toodetele

5.8. Soodustusi ei kombineerita ega summeerita teiste allahindluste, soodustuste või kampaaniapakkumistega

5.9 Soodustused ei kehti K-Rauta e-poes.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

6.1. Korraldaja teostab kogutud isikuandmete baasil Kliendi profiilianalüüsi, et paremini mõista Klientide ootusi ja täpsemalt suunata otseturundust, eelkõige paremate pakkumiste tegemiseks.

6.2. Korraldaja soovib Klientidele pakkuda parimat klienditeenindust ja vastata veelgi rohkem klientide ootustele. Selleks küsitakse klientide arvamust kaupluse külastuse kohta, tarbitud teenuste ja ostetud kaupade kohta ning tulevikus soovitud kaupade ja teenuste kohta.

6.3. Tulenevalt punktidest 6.1 ja 6.2 peab Klient Programmiga liitudes andma vastavad nõusolekud.

6.3.1.Programmiga liitumine punktidele 6.1 ja 6.2 nõusolekuid andmata ei ole võimalik.

6.3.2. Vastavalt seadusele on Kliendil õigus hilisemalt nõusolek tagasi võtta (sh keelduda profiilianalüüsi teostamisest). Sellisel juhul on Korraldajal õigus Kliendi Programmi konto sulgeda ja Klient ei saa enam soodustusi.

6.4. Lisaks punktides 6.1 ja 6.2 toodud kohustuslikele nõusolekutele peab Klient Koduomaniku Programmiga liitumist taotledes esitama punktis 2.4. toodud teabe. Kui Klient keeldub selle info esitamisest, on Korraldajal õigus mitte liita Klienti Programmiga, teavitades sellest Klienti.

6.5. Isikuandmete töötlemine Programmi raames on lisaks reguleeritud programmi privaatsuspoliitikas, mis on kättesaadav kauplustes infokassas ja kodulehel https://koduomanik.ee/privaatsustingimused

7. LIIKMELISUSE KEHTIVUS,PROGRAMMI MUUDATUSED JA LÕPETAMINE

7.1. Korraldajal on õigus Klient Programmist välja arvata (Kliendi konto sulgeda) järgnevatel juhtudel:

7.1.1. Klient soovib ise väljuda Programmist ning on selleks avalduse esitanud;

7.1.2. Klient on esitanud valeandmeid, pannud toime pettuse või rikkunud Programmi tingimusi;

7.1.3. Klient keelab oma isikuandmete töötlemise ulatuses, mis teeb võimatuks Programmis osalemise;

7.1.4. Klient võtab tagasi nõusoleku profiilianalüüsi teostamiseks ja/või kaupluste külastuse kohta tagasiside andmiseks;

7.1.5. Korraldaja on otsustanud lõpetada Programmi korraldamise.

7.2. Korraldajal on õigus Klient Koduomaniku staatusest välja arvata kui:

7.2.1. Koduomaniku Programmiga liitumise järgse 6 kuu jooksul Klient ei osta vähemalt 500 € eest;

7.2.2. kui 12 kuu jooksul peale p 3.4. tingimuse täitmist ei soorita oste vähemalt 1000 € väärtuses.

7.3. Korraldajal on õigus muuta või täiendada Programmi tingimusi ja pakutavaid kliendisoodustusi. Muudatustest teavitatakse Kliente kodulehel.

7.4. Programmi korraldamise lõpetamisest teavitab Korraldaja Kliente oma kodulehel vähemalt 14 päeva ette.

8. LÕPPSÄTTED

8.1. Programmi tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust.

8.2. Programmi tingimustest ja Programmis osalemisest tulenevad vaidlused Korraldaja ja Kliendi vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on poolel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Sul on küsimus? Helista meile +372 630 9700 / klienditeenindus(ät)keskosenukai.ee